Categorie: Verzekering gewaarborgd inkomen

verzekering gewaarborgd inkomen

Wat is een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’?

Stel: je wordt ziek en bent niet meer in staat om te werken. Dan krijg je in de meeste gevallen gewoon een vergoeding vanuit het ziekenfonds. Wanneer je echter langdurig ziek bent, kan het zijn dat deze vergoeding niet voldoende is om de levensstandaard zoals je die gewend bent, te handhaven. In dat soort gevallen kan de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ uitkomst bieden. In dit artikel leggen we je uit wat je moet weten over deze verzekering.

Wat houdt het in?

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook wel ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, zorgt ervoor dat je, bij een langere periode van invaliditeit, toch hetzelfde inkomen kunt behouden. In de meeste gevallen zul je tijdens de periode van ziekte maandelijks van de verzekeraar een bepaald bedrag op je rekening gestort krijgen, om je verlies aan inkomsten te compenseren. In sommige gevallen wordt er afgesproken dat er jaarlijks een kapitaal gestort wordt. Het kan per verzekeraar verschillen hoelang deze verzekering blijft uitkeren; het is dus afhankelijk van wat daarover in het contract is vastgelegd. Vaak wordt de verzekering door zelfstandigen afgesloten, die niet via een werkgever verzekerd zijn tegen ziekte, maar de verzekering kan feitelijk door iedereen die werkt worden afgesloten.

Zelfstandige versus werknemer

Wanneer je als werknemer ziek wordt, zijn er verschillende verzekeringen die kunnen tussenkomen wanneer je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Zo is er de arbeidsongevallenverzekering, die wordt afgesloten door de werkgever, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, dat deel uitmaakt van de sociale zekerheid en is er de verplichte verzekering van de sociale zekerheid die tussenkomt wanneer je ziek wordt of een ongeval krijgt in de privésfeer. Voor zelfstandigen is er echter niet zo’n vangnet aan verzekeringen en moet je zelf alle risico’s goed afdekken. Uiteraard is er wel een vergoeding vanuit de sociale zekerheid wanneer er sprake is van een ziekte of ongeval op het werk of in de privésfeer, maar die vergoedingen zijn vaak maar beperkt. Wil je echt zeker weten dat je je inkomen behoudt tijdens ziekte, dan zul je als zelfstandige toch een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ moeten afsluiten.

Belangrijk om te weten

In de meeste gevallen wordt de berekening van de rente bepaald aan de hand van je salaris, je vaste uitgaven en de vergoeding die je vanuit het ziekfonds krijgt. Meestal zijn er meerdere opties en geldt: hoe meer premie je bereid bent te betalen, hoe meer rente je zult kunnen ontvangen van de verzekeraar. In de meeste gevallen van arbeidsongeschiktheid eist de verzekeraar dat een arts de ziekte of ongeschiktheid vaststelt. Ook is er meestal sprake van een wachttijd, wat inhoudt dat je bijvoorbeeld pas na dertig dagen ziekte aanspraak kunt maken op de uitkering. De  meeste verzekeraars hanteren ook een aantal uitzonderingen. Zo ben je niet verzekerd wanneer je reeds ziek bent op het moment dat je de verzekering afsluit. Ook bepaalde
psychiatrische aandoeningen worden vaak uitgesloten, net als bijvoorbeeld alcoholisme.

Vraag dus altijd goed na welke wachttijden, premies en uitzonderingen er voor jouw verzekeraar gelden wanneer je van plan bent om een verzekering af te sluiten! Ook handig om te weten: soms kun je zelfs onderhandelen met de verzekeraar en bijvoorbeeld een langere wachttijd tegen een lagere premie afspreken. Laat je eens goed door verschillende verzekeraars informeren over de mogelijkheden, zodat je zorgvuldig de verzekering kunt kiezen die past bij jouw omstandigheden.

De medische vragenlijst voor uw verzekering: dit mag u verwachten

Voor steeds meer verzekeringen zal u als verzekeringnemer gevraagd worden om een medische vragenlijst in te vullen. We denken bijvoorbeeld aan levensverzekeringen, verzekering voor een gewaarborgd inkomen, een schuldsaldoverzekering, en meer. Vaak weet men echter niet welke informatie zal worden gevraagd. Om het invullen wat vlotter te laten verlopen, sommen we hier enkele voorbeeldvragen op waarmee u kan worden geconfronteerd.

 • Uw beroep. Er wordt vaak rekening gehouden met risicoberoepen zoals stuntman, bodyguard of militairen.
 • Uw alcoholconsumptie: hoeveel glazen u dagelijks drinkt.
 • Of u roker bent, of gerookt heeft in de afgelopen 12 maanden.
 • Of u verdovende middelen (drugs) gebruikt heeft in de afgelopen 10 jaar, met welke frequentie en wanneer u bent gestopt.
 • Of u ooit een medisch advies heeft gekregen om te stoppen met drinken, roken of druggebruik.

Ook wat betreft medische aandoeningen wordt u ondervraagd:

 • Aandoeningen aan de hart- en bloedvaten: hartgeruis, een hartinfarct, hartkloppingen of hoge bloeddruk
 • Bloedarmoede, afwijking van de bloedstolling of leukemie
 • Beroertes, verlamming, epilepsie, multiple sclerose
 • Psychische aandoeningen zoals psychose, depressie, zelfmoordpogingen of schizofrenie
 • Tumoren of kanker
 • Diabetes
 • HIV, aids, tuberculose, malaria, geslachtsziekten
 • Blaas- of nierontstekingen, incontinentie

Uiteraard is dit slechts een greep uit alle mogelijke vragen. Uw verzekeraar informeert en begeleidt u graag bij het invullen van uw medische vragenlijst.

Verzekeraar biedt niet altijd gewaarborgd inkomen bij burn-out

Wie getroffen wordt door een burn-out zal slechts zelden kunnen rekenen op een volledige vergoeding door zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Uit een onderzoek van juni 2014 blijk dat slechts 14% van alle verzekeraars het gewaarborgd inkomen volledig uitkeert bij een burn-out. Bij 29% is dit slechts deels het geval.

Gelukkig is dit niet het geval bij alle verzekeraars. Kijk dus goed na of een eventuele burn-out ook in de voorwaarden van uw huidige verzekering gewaarborgd inkomen is inbegrepen, en bekijk de mogelijkheden met uw verzekeringsmaatschappij indien niet. Blijkt men geen verlossend aanbod te kunnen bieden, overweeg dan om over te schakelen naar een andere verzekering bij een concurrerende aanbieder. Een correcte dekking voor uw potentiële risico’s is immers belangrijk – des te meer indien u een veeleisende job uitoefent.

Let op: geld lenen kost ook geld.